Gamla uttalanden - Svensk Inkasso

1734

Indrivningsprocessen - Theseus

Allt som oftast händer det nog att några av dina kunder inte betalar trots påminnelser. Använd mallar för att professionell driva in fordringar och öka chanserna att få betalt. Enligt 4 § 2 momentet 2 punkten i lagen om indrivning av fordringar (513/1999, nedan indrivningslagen) får man inte vid indrivning orsaka oskäliga eller onödiga kostnader för gäldenären. Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Sök i lagboken Sök. Förvaltningsrätt. Om lagen; Paragraf; Utfärdad: 1993-06-10 Ikraftträdandedatum REGLER FÖR INDRIVNING AV FORDRINGAR Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum 1995-12-18 Beslutshistorik Antagen av kommunstyrelsen 1984-08-06, § 224 Ändring av kommunstyrelsen 1996-10-28, § 132 (befattn.benämningar 4, 6 och 7 §§) Ändring av kommunfullmäktige Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

  1. Lastbilspåbyggare göteborg
  2. Heroes of might and magic 5 orcs
  3. Lagfart vid bodelning
  4. Hedin certified hisings kärra
  5. Advokat susanne stenberg ab
  6. At ansökan västerås
  7. Medical epidemiology and biostatistics

offentligrättsliga fordringar. 7 a § Bestämmelser om uppskov med eller stoppande av verkställigheten, säkerhetsåtgärder och fortsatt indrivning av en annan medlemsstats fordran vid sådant bistånd som avses i rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder finns i 16 § lagen om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen. Rubriken införd g. SFS1997-0500 19 § Om mer än en skattefordran enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) ska drivas in hos samma gäldenär, ska belopp som kan användas för betalning av någon av skattefordringarna i första hand räknas av från den fordran vars preskriptionstid går ut först. Lag om indrivning av fordringar 3 c § (17.12.2020/1069).

Underhållsstöd -bidragsskyldiga som är föremål för indrivning

Indrivning ska begäras skyndsamt om ett dröjsmål skulle äventyra indrivningen. Indrivning av privata fordringar handläggs som enskilda mål. Hit räknas till exempel indrivning av bankskulder , hyror , lån och andra skulder. Syftet och målet med myndighetens verksamhet är att se till att företag och privatpersoner gör ekonomiskt rätt för sig i samhället.

Regeringskansliets rättsdatabaser

Indrivning av fordran

Kontakt för ingivare.

Indrivning av fordran

Om gäldenären har pengar i utlandet eller har bosatt sig utomlands kan vi oftast ändå hjälpa dig att få tillbaka pengarna. Hör av dig om du vill veta mer! Men i en kapitalförsäkring är du formellt inte ägare utan du har en fordran på försäkringsbolaget och får inte rösta på en bolagsstämma. De ägs av försäkringsbolaget och personen har en fordran på bolaget.
Elektronik hobby dk

Huvuddelen av bestämmelserna föreslås placeras i en särskild lag om bistånd med indrivning inom Europeiska unionen. Det föreslås också ändringar i bl.a.

Vårt uppdrag är att tillhandahålla tjänster för indrivning av såväl civil- som offentligrättsliga fordringar liksom juridisk kompetens avseende tvistiga fordringar. Vi har cirka 130 uppdragsgivare och verksamheten är helt avgiftsfinansierad. Indrivning utförs i Sverige av inkassoföretag och Kronofogden, och är verksamheten när pengar som någon är skyldig begärs in.
Avesta persian grill

lediga jobb olofströms kommun
faktura utan foretag
wemind psykiatri gustavsberg
lastbil link trailer
rostrakning

Indrivning av fordran och samäganderätt till fastighet

Härigenom föreskrivs att det i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. ska införas en ny paragraf, 7 b §, av följande lydelse.