5794

One-stop-moms - Teleydelser og Radio- og TV-spredningsydelser m.fl. 9 2.4. Køb af ydelser fra virksomheder i andre EU-lande 10 2.5. Køb af ydelser fra virksomheder i lande uden for EU 11 3. EU bygger derfor, som Norge, på et grunnleggende prinsipp om at salg av varer og tjenester skal avgiftsberegnes i landet de forbrukes.

  1. Hitta pa danderyds sjukhus
  2. Transportbranschens utmaningar
  3. Svensk fastighetsformedling spanien

Momsregistrering i EU-länder. Idag deklareras all försäljning av elektroniska tjänster till konsumenter i andra EU-länder i Skatteverkets digitala tjänst Mini One Stop Shop (MOSS). Nya momsregler 1 jan 2020. EU-kommissionen har den senaste tiden föreslagit flera reformer av momssystemet som syftar till att förbättra och modernisera momssystemet.

Dette betyder, at der skal beregnes og angives EU-moms, hvis en dansk virksomhed køber varer i Nordirland. Momsangivelsen/EU-salgsangivelse (listeangivelse) Salget skal angives i ”rubrik B-ydelser” på momsangivelsen, da køberen er betalingspligtig for momsen. EU bygger derfor, som Norge, på et grunnleggende prinsipp om at salg av varer og tjenester skal avgiftsberegnes i landet de forbrukes. Ved salg mellom virksomheter, hvor selger og kjøper befinner seg i ulike EU-land, skiller EU mellom forskjellige typer av vare- og tjenestetransaksjoner, som har til formål å slå fast hvor forbruksstedet er.

Momsregler eu

1 juli 2021 införs nya momsregler i EU som ska göra e-handeln smidigare.

Momsregler eu

De nya momsreglerna som trädde i kraft inom EU 1 januari 2020 påverkar företag som handlar med varor internationellt. EU har beslutat att införa nya förenklingsregler, så kallade “quick fixes”, för att få enhetliga momsregler i olika avseenden. Nya EU-regler för moms på e-handel - tänk på det här. Nya momsregler för e-handel införs i EU den 1 juli 2021 och företag som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder berörs av de stora förändringarna. Vi går igenom vad som är viktigt att tänka på.
Loneoversyn 2021 larare

De huvudsakliga förändringarna är de följande: EU-handel med varor Vid handel med varor mellan EU-länder, så kallat unionsinterna förvärv, gäller olika momsregler beroende på om köparen är konsument eller företag (beskattningsbar person som det uttrycks i momslagen). Säljer du varor till en köpare som Reglerna underlättar särskilt för företag som säljer varor som levereras från en plats utanför EU till en konsument inom EU. De nya reglerna innebär också förändringar när det gäller importmomsen, exempelvis om ett företag utanför EU säljer varor till privatpersoner inom EU via en elektronisk plattform så kan plattformsföretaget i vissa fall bli skyldiga att redovisa importmomsen. EU-företag som säljer varor från EU-medlemsstater kommer inte att påverkas av att tröskelvärdet på € 22 tas bort.

De huvudsakliga förändringarna är de följande: EU-handel med varor Vid handel med varor mellan EU-länder, så kallat unionsinterna förvärv, gäller olika momsregler beroende på om köparen är konsument eller företag (beskattningsbar person som det uttrycks i momslagen). Säljer du varor till en köpare som Reglerna underlättar särskilt för företag som säljer varor som levereras från en plats utanför EU till en konsument inom EU. De nya reglerna innebär också förändringar när det gäller importmomsen, exempelvis om ett företag utanför EU säljer varor till privatpersoner inom EU via en elektronisk plattform så kan plattformsföretaget i vissa fall bli skyldiga att redovisa importmomsen. EU-företag som säljer varor från EU-medlemsstater kommer inte att påverkas av att tröskelvärdet på € 22 tas bort. EU-företag som säljer varor som importeras till EU kommer däremot inte längre att kunna importera försändelser som är värda mindre än 22 € utan moms.
Studia medyczne

hållbar utveckling väst
travelbee omvårdnadsteori
en 387
primärvården skåne vårdcentraler
thomas sterner the practicing mind pdf
restaurang höjden borgholm

Plattformar kommer att behöva redovisa moms, trots att de inte själv är säljare. EU-handel med varor Vid handel med varor mellan EU-länder, så kallat unionsinterna förvärv, gäller olika momsregler beroende på om köparen är konsument eller företag (beskattningsbar person som det uttrycks i momslagen).