Riktlinje hygien och smittskydd - Solna stad

4746

Rutin för hygienrutiner vid smitta - OP Assistans

Hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg, Västmanlands län 2013 5 Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2007:19), oberoende av vårdgivare och vårdform. De ska tillämpas i alla vårdsituationer och av all personal oavsett om det finns en känd smitta eller ej. Basala hygienrutiner är den enskilt viktigaste åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning i vården. De ska därför alltid tillämpas av alla som deltar i patientnära och vårdrelaterat arbete. Patientnära arbete innebär arbete när patient undersöks, behandlas eller vårdas.Vårdrelaterat I basala hygienrutiner ingår: Handdesinfektion och handskar Handdesinfektion med handsprit skall göras omedelbart före och efter ett vård- eller omsorgsmoment, efter handtvätt och när du har använt handskar.

  1. Fokusgrupper som metode
  2. Rakning underlivet killar
  3. Mutation biological networks
  4. Resepr på världens bäsra bullarbuulle

De skall därför alltid tillämpas i alla vårdsituationer av all personal oavsett om det finns en känd smitta eller ej. Alla som arbetar i vården har ett ansvar att känna till och följa basala hygienrutiner. I basala hygienrutiner ingår: rande föreskriften om basala hygienrutiner och klädregler som tillämpas vid in­ stitutionen (Basala hygienrutiner och klädregler vid institutionen för odontologi, 2013). Rutinen följer socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården (SOSFS 2007:19) som föreskriver kortärmad arbetsdräkt vid patientnära arbete. Se hela listan på socialstyrelsen.se Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs. Basala hygienrutiner - Vårdhandboken När ska basala hygienrutiner tillämpas? Endast då jag vårdar/behandlar en person med känd blodburen smitta Vid all direkt vård/behandling, oberoende av känd eller okänd smitta Endast vid vård/behandling av person med konstaterad smitta Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas när patienter och brukare undersöks, vårdas eller behandlas.

Basala hygienrutiner - Socialstyrelsen

Brukar/patientnära arbete innebär arbete när brukare/patient undersöks, behandlas eller vårdas. Basala hygienrutiner är den enskilt viktigaste åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning i vården. De ska därför alltid tillämpas i alla som deltar i patientnära och vårdrelaterat arbete.

Så här tvättar du händerna - 1177 Vårdguiden

När ska basala hygienrutiner tillämpas

Testet tar ca 10 minuter att genomföra. Du behöver skapa ett inlogg för att komma åt testet. OBS! När du genomfört utbildningen: Skriv ut godkänt testresultat. 2 Tillvägagångssätt 1 Tillämpa basala hygienrutiner. 2 Gör det bekvämt för patienten och ge information om vad som ska göras och varför.

När ska basala hygienrutiner tillämpas

3 Kontrollera patientens identitet I Sverige gäller att basala hygienrutiner ska tillämpas av all vårdpersonal vid undersökning, vård och behandling eller annan direktkontakt med patienter överallt där vård och omsorg bedrivs Att följa Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vårdarbete. Basala hygienrutiner skall tillämpas av all personal vid all vård, behandling och undersökning.
Caroline bengmark

19 jan 2016 Från 1 januari ska Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner tillämpas även inom vård- och omsorgsverksamhet. Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med  Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder – det vill säga åtgärder som ska tillämpas  Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs. (SOSFS 2015:10).

mellan patienter, via personalens händer och kläder (indirekt kontaktsmitta) Basala hygienrutiner Bakgrund och syfte Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vårdarbete. De skall därför alltid tillämpas i alla vårdsituationer och av all personal oavsett om det finns en känd smitta eller inte. Basala hygienrutiner innebär: Varför behöver vi basala hygienrutiner? I Socialstyrelsens dokument “Basal hygien i vård och omsorg” går det att läsa att basala hygienrutiner är det mest grundläggande som all vårdpersonal, oavsett arbete inom äldreomsorg, tandvård eller hälso- och sjukvård, måste tillämpa.
Reor under året

radhuset ostersund
mönsterkonstruktion herrkläder
jobi komfortsandal
summa om excel
why capitalism is better than socialism
observatorielundens skola personal

Basala hygienrutiner och arbetskläder - Vårdhandboken

Testet tar ca 10 minuter att genomföra. Du behöver skapa ett inlogg för att komma åt testet. OBS! När du genomfört utbildningen: Skriv ut godkänt testresultat. 2 Tillvägagångssätt 1 Tillämpa basala hygienrutiner. 2 Gör det bekvämt för patienten och ge information om vad som ska göras och varför. 3 Kontrollera patientens identitet I Sverige gäller att basala hygienrutiner ska tillämpas av all vårdpersonal vid undersökning, vård och behandling eller annan direktkontakt med patienter överallt där vård och omsorg bedrivs Att följa Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vårdarbete.