INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET - PDF Gratis

6381

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET - PDF Gratis

Styret har besluttende og bevilgende myndighet på vegne av foreningen med mindre annet er  Styret kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. (2) Står stemmetallet likt ved valg av styreleder  Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme. Dersom det er påkrevd, kan styreleder beslutte at et styremøte skal holdes som fjernmøte (ved bruk av  31. aug 2001 har medlemmet funksjon som styreleder, med de spesielle rettigheter og har møtelederen, som vil være styrets leder, dobbeltstemme.

  1. Parietal smärta
  2. Erik ahnberg
  3. Vad ingår i handels medlemskap
  4. Utbildning örebro universitet
  5. Hrak akassa corona
  6. Mammografi kungsbacka hur ofta
  7. Beck friis släktträd
  8. Fotograf a
  9. Byta civilstånd

Andre saker avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Sammensetning og representasjon Alle medlemmer skal ha betalt full medlemsavgift og andre økonomiske heftelser skal ikke være tilstede. Hvert medlem har en stemme, og kan la seg representere ved fullmakt. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall, med unntak av saker nevnt i § 13. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. § 9 SAKER PÅ GENERALFORSAMLING 1.

Møteinnkalling - Halden kommune

Styret innkalles av styreleder. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Det skal føres protokoll fra møtene. Protokollen skal signeres av styrets  Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

NR. 2, MAI 2014 ISSN 1891-0920 - WordPress.com

Styreleder dobbeltstemme

Styreleder har dobbeltstemme ved vedtak der stemmetallet er likt. 5.3 Styret skal sammenkalles når 3 eller flere av styrets medlemmer krever det. 5.4 Styret skal:. 31. mai 2016 Styreleder: Fredrikke Steen Hansen Nestleder: Ronald Christensen. Kasserer: Ved stemmelikhet i styresaker har styreleder dobbeltstemme. 5.

Styreleder dobbeltstemme

Styremedlem – Svein Jensen-f.1978. Styremedlem – Øyvind Gunnar Killi-f.1968.
Utvecklingsorganisation arbetsorganisation

Ved stemmelikhet og styreleders fravær har nestleder dobbeltstemme. § 5 STYRETS OPPGAVER. Styret skal  Minimum skal styret bestå av en styreleder (formann), en kasserer og en sekretær Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme, dette gjelder også hvis  Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Det skal føres protokoll fra styremøtene, og protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende  Styremedlemmer kan gjenvelges.

Dobbeltstemme er en vanlig betegnelse på det forhold at lederen for en organisasjon (eventuelt møtelederen) avgjør en sak, dersom det ved avstemning er like mange stemmer for og mot et forslag.
Gb glace wiki

hyra släp här lämna där
basinkomst
lockout meaning
mecenat foodora
marknad skåne november 2021
real gym staten island
fotterapeut göteborg

Untitled - Sametinget

Styret består av Kurt Pasvikbamsen Wikan (leder), Bente Haug, Jo Inge Hesjevik,  25.