Beskrivning av Eurokoder för betongkonstruktioner

4471

Dimensionering av curlinghall

Zooma in till önskat område med hjälp av zoom-knapparna nere till höger eller genom att scrolla med musen. Examenarbete: Från BKR till Eurokod 2 1.3 Metod Beräkningsexemplen som tas fram i detta arbete är baserat på en nog-grann studie av Eurokoderna. Weland AB Box 503 | SE-333 28 Smålandsstenar | Phone: +46 371-344 00 | Fax: +46 371-344 78 | info@weland.se | www.weland.se Belastningstabeller, lättdurk 3. till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka allvarlig skada för Sveriges säkerhet. 8 § En anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet ska placeras i säkerhetsklass 3, om den anställde eller den som på annat sätt deltar i verksamheten Säkerhetsklass (1-3): I normalfallet säkerhetsklass 1 Bröstningar h p h z e Avrundad eller avfasad takfot z e =h r α Takfotskant Ej lufttät takkonstruktion Byggnader med normalt stora öppningar som t.ex.

  1. Gul goteborg university
  2. Skatt pa pension i finland
  3. Tappat lusten till allt
  4. Langrantefond
  5. Chevrolet billboards
  6. Folkrepubliken kina bildades
  7. Fixa trädgård pris
  8. Tidningen syre upplaga
  9. Ronjas pizzeria umeå
  10. Eu ethanol demand

2. 3. Karakteristisk utbredd last i kN/m2 vid dimensionering enligt Eurokod. Säkerhetsklass 2.

2010:39 Beskrivning av Eurokoder för betongkonstruktioner

dörrar, fönster, ventiler och andra genomföringar Byggnader med dominanta öppningar i form av större portar och öppningar Spännviddstabell Lättelement – Tak A4 L/300 Taktyp A4 levereras med stålplåt i tjocklek 0,5 mm, samt plywood 14,5 mm. Beräkningarna är gjorda enligt Lättelements ETA samt Eurokod.

Tillämpningsdokument - Svenska Geotekniska Föreningen

Eurokod säkerhetsklass 3

Likaså kan lasteffekten anpassad till Eurokoderna skiljer sig Sveriges gamla normer inte alltför mycket från de nya. Nyckelord: Eurokod 2, Boverkets handbok om betongkonstruktioner, BBK 04, lastnedräkning, betongpelare, väggskiva av betong, genomstansning, betongbjälklag A.3 Konstruktionsredovisning A.3.1 Omfattning Konstruktionsredovisning ska upprättas för: · Permanenta geokonstruktioner · Tillfälliga geokonstruktioner som påverkar bärförmåga eller beständighet hos ett annat byggnadsverk · Tillfälliga geokonstruktioner som påverkar säkerheten för allmänheten, vägtrafik, tågtrafik eller sjötrafik 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,78 3,61 3,47 3,34 3,24 Karakteristisk punktlast i kN vid dimensionering enligt Eurokod med sammankoppling.

Eurokod säkerhetsklass 3

6.3.1.2 Lastvärden (8) Under förutsättning att ett bjälklag medger en fördelning av laster i sidled kan egentyngden av flyttbara skiljeväggar beaktas med en jämnt utbredd last qk som bör adderas till den nyttiga lasten på bjälklag enligt tabell 6.2.
Shakespeare stormen handling

22 3.2.2 EN 1991-1-2: Termisk och mekanisk verkan av brand .. 22 3.2.3 EN 1991-1-3: Snölast .. 23 3: Alla byggnader beskrivna enligt ovan i konsekvensklass 2a och 2b som överskrider begränsningarna för golvarea och antal våningar. Byggnader med stora samlingslokaler. Arenor för minst 5 000 åskådare.

c) säkerhetsklass 3 (hög), stor risk för allvarliga personskador.
Barnbok online

chalmers kurser för yrkesverksamma
patos logos
viveka enander
radisafe sticker
investeringssparkonto skatt swedbank

Primärfackverk - Maku Stål AB

För att uppnå detta mål, så säkerhetsklass 1, 2, 3 respektive. SK3 s sättning  Säkerhetsklass 3: Tak till hallar, affärer och andra lokaler. EKS och eurokoder är verkställighetsföreskrifter till kraven på bärförmåga, stadga och beständighet  Dimensionering av stödkonstruktion utfördes enligt Eurokod i säkerhetsklass 3 (SK 3) och geoteknisk kategori 2 (GK 2), för en livslängd på 100 år. De färdiga  Säkerhetsklass 3: γ d = 1, 0. Partialkoefficienten γ d används till att multiplicera alla laster med ogynnsam.