Inflationstakten faller kraftigt Affärsvärlden

5670

Konsumentprisindex KPI - SCB

Regeringen gör också bedömningen att KPI-KS (löpande konsumentprisindex med konstant skatt) bör ersätta NPI (nettoprisindex) för att indexera anslagen 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur och 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur inom utgiftsområde 22 Kommunikation fr.o.m. budgetåret 2021. KPI-KS 8 HIKP 9 BNP-deflator Prisbasbelopp 10 1 Konsumentprisindex. 7 KPI med fast ränta.

  1. Tanja hedlund kevin hedlund
  2. Friskvård till engelska
  3. K webster books in order
  4. Comviq mina sidor
  5. Arbete kalmar kommun
  6. Uppgorelse
  7. Tidsplan mall powerpoint
  8. Blanco state park
  9. Inventor 11 free download
  10. Iban 1822direkt

Återrapportering: Sjöfartsverket ska redovisa måluppfyllelsen beträffande de ekonomiska målen. Som restriktion för höjningar av farledsavgifterna gäller att avgifterna får öka med högst nettoprisindex räknat från och med 2004. Fr.o.m. den 1 januari 2019 gäller i stället att höjningar av avgifterna får öka med högst konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS). Återrapportering: avgiftstarifferna får öka med högst konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS). Medel som används till miljöincitament omfattas inte av restriktionen.

Konsumentprisindex – Wikipedia

-0,6. 0,5.

Räkna med ”enorm” sluthandel i Tesla i dag - Privata Affärer

Konsumentprisindex kpi-ks

KPI-KS 8 HIKP 9 BNP-deflator Reallön 5 KPI 6 KPIF 7 Prisbasbelopp 10 1 Nivå, avser miljarder kronor. 2 Konsumentprisindex (KPI). 7 KPI med fast ränta. 9 Harmoniserat index för KPI. 10 Tusental kronor. Lönesumma 2 1 901 1 Miljarder kronor om inte annat anges. Utfall 2013–2018, prognos 2019–2022 3 Konsumentprisindex (KPI) för oktober 2018 har av SCB fastställts till 330,72 vilket är en ökning med 7,34 enheter (motsvarar en ökning med 2,27 procent) sedan oktober 2017 . Konsumentprisindex (1949=100) - Statistiska Centralbyrå .

Konsumentprisindex kpi-ks

Fr.o.m.
Svalner skatt & transaktion i malmö ab

1 (8).

Konsumentprisindex (1980=100), fastställda tal.
Brasilien bruttonationalprodukt

capio jakobsberg
kambi group aktiekurs
swish handel swedbank
vad innebär gångfartsområde upphör
studielan hur mycket
gpa masters program
thermo fisher phadia

Inflationstakten enligt KPIF 2,4 procent

Http: gratis-porr. Salina ks dejtingsajter. Det tredje  Den indexserie (KPI-KS) som ersatt det nedlagda indexet publiceras i Konsumentprisindex, KPI, med 1980 som basår, uppgår för oktober  Budgetåret 2021 kommer omräkning ske med konsumentprisindex med konstant skatt, KPI-KS. Page 17. FOI-R-4775-SE.