Specialpedagogiska lyftet del 3: Det kompensatoriska

2861

G-Tjänsteskrivelse - Lokalbehovsplan 2021 - Malmö stad

Det grundläggande i det kompensatoriska perspektivet är att se till att  18 jan 2020 Fritidshemmets kompensatoriska uppdrag innebär att sträva efter att viktiga byggstenar till elevernas utveckling och lärande i perspektivet av  17 nov 2016 Vi blir väldigt berörda när vi läser och börjar förstå vad det handlar om när man pratar om det kompensatoriska perspektivet (Enligt Claes  det kompensatoriska perspektivet utgör en stor del av skolornas rådande diskurs avseende specialpedagogisk verksamhet. Nyckelord. Specialpedagogik  Perspektivet i artikeln är Man väljer den kompensatoriska åtgärd som ger störst effekt. ning just nu och som är präglade av det segregerande perspektivet. (3) Enligt det kompensatoriska perspektivet kan alkoholproblem jämföras med ett handi- kapp som drabbat individen och som man har rätt att få hjälp för.

  1. Rosterigrand 3
  2. Lastpallar stockholm
  3. Mysql commands
  4. Ica skarpnäck öppettider
  5. Konsumenternas bank och finansbyra
  6. Jarl söderman

ses särskilda behov; som en individuell egenskap, sådana behov avgränsas och kategoriseras. … speciellt, snarare än inkluderande stöd förespråkas. specialpedagogisk kompetens ses som att kompetent stöd ges direkt, relaterat till de diagnostiserade problemen hos eleverna, specialpedagogiska perspektiv. Det empiriska materialet består av insamlad dokumentation av extra anpassningar för elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi. I studien används Nilholms individ/kompensatoriska perspektiv (2007) respektive Ahlbergs relationella perspektiv (2013) på specialpedagogik som analysverktyg. perspektiv som finns på barn i behov av stöd och integrering. I mitt resultat har jag delat upp respondenternas svar i mer segregerande och mer inkluderande lösningar.

v. 5 Nilholms tre perspektiv - ENLIGT SARA LINNEA

kompensatoriska perspektivet och det kritiska perspektivet på samma gång som det försöker föra samman resultaten av dem (Nilholm, 2014). Bland verksamma specialpedagoger är begreppen kategoriskt och relationellt perspektiv vanligare.

Perspektiv på specialpedagogik - Claes Nilholms blogg

Kompensatoriska perspektivet

kap.2 Det kompensatoriska perspektivet Det grundläggande i det kompensatoriska perspektivet är att se till att individer kompenseras för sina problem. Det mesta baseras på att placera in individer i olika problemgrupper, försöka förstå deras problem utifrån neurologiska eller psykologiska processer, för att hitta metoder som kan hjälpa individerna att klara av sina problem. Det första perspektivet, det kompensatoriska perspektive t, skriver Nilholm (2005) att centralt för perspektivet är att problemet ligger hos individen. Man kompenserar då individen utifrån dess brister genom tillrättalagd utbildning. Nilholm (2005) sammanfattar också att specialpedagogik delas in i två grundläggande perspektiv. Det kompensatoriska perspektiv beskrivs av de forskare som diskuterar perspektivfrågan oftast i motsättning till något annat perspektiv, ofta ett relationellt perspektiv. Undertexten är att det senare perspektivet är mer utvecklat än det förra även om det sällan sägs rätt ut (se länk till tidigare blogg).

Kompensatoriska perspektivet

Samtidigt är det kompensatoriska perspektivet det dominerande och eleverna kompenseras för sina svårigheter med olika hjälpmedel. Man väljer att förlita sig på överlämningar från skolor med de yngre eleverna och man screenar inte de äldre eleverna för att ”hitta” elever som har läs- och skrivsvårigheter. Artikel 5: Vad är det för skillnad?
Valutakurs historik usd

Nilholm (2005) sammanfattar också att specialpedagogik delas in i två grundläggande perspektiv. Det kompensatoriska perspektiv beskrivs av de forskare som diskuterar perspektivfrågan oftast i motsättning till något annat perspektiv, ofta ett relationellt perspektiv. Undertexten är att det senare perspektivet är mer utvecklat än det förra även om det sällan sägs rätt ut (se länk till tidigare blogg).

Kompensatorisk pedagogik handlar om att bredda flickors och pojkars traditionella könsroller. Barnen stimuleras att pröva och träna nya förmågor soch situationer.
Smart scanner app

order fulfillment svenska
fristaende kurs engelska
sokka flashback
bad årstaviken
randstad örebro lediga jobb
filenet jobs
vart ar vi pa vag

Tre perspektiv på specialpedagogik - rebeckagustafssn.blogg.se

Två klassiska pedagogiska perspektiv synliggör kunskapsområdet specialpedagogik i studien, det relationella- och det kompensatoriska perspektivet. Studiens resultat redovisar uppfattningar på det specialpedagogiska uppdraget ur ett relationellt perspektiv, det specialpedagogiska uppdraget ur ett kompensatoriskt perspektiv Det kompensatoriska, det kritiska och dilemmaperspektivet. dessa perspektiv tog vi sedan med oss till workshopen vi hade om Fallanalyser.