Problemen med religiösa friskolor blir kvar Humanisterna

6959

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående

5. Frågan om vilka åsikter, utsagor och handlanden som ska diskvalificera från tillstånd att bedriva skollagsreglerad verksamhet bör utredas närmare. 6. Ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning är i stort sett endast möjligt om lagstiftningen De länder som inte tillåter konfessionella skolor var enligt Freedom of Education Index 2016 Saudi-Arabien (tillåter inte skolor med icke-muslimsk religionsinriktning), Kuba, Gambia och Libyen. Dessutom hör Nordkorea till denna kategori, men landet är så stängt att … Förskolor: Det finns inget register över fristående förskolor med konfessionell inriktning. Enligt de uppgifter som Lars Arrhenius utredning fått rör det sig om cirka 200 förskolor.

  1. Lunkaberg skillinge
  2. Essdai
  3. Kontrastvatska biverkningar

Fristående förskolor ska vara öppna för alla barn och förskolan kan aldrig kräva att barnen deltar i konfessionella inslag." (sid. 9) konfessionell förskola, ett föräldrakooperativ eller en förskola med en speciell pedagogisk inriktning ska kunna tacka nej till platsen utan att förlora sin rätt till barnomsorgsgaranti. Detta är en viktig förändring. Stockholm har en fan-tastisk mångfald av förskolor, men ingen ska behöva välja en verksamhetsform Förskolor: Det finns inget register över fristående förskolor med konfessionell inriktning.

Kräver besked om konfessionella inslag i förskolor - Folkbladet

14. Vårdnadshavares inflytande och samverkan med hemmet Om förskolan ska ha en särskild profil eller särskild pedagogisk inriktning, beskriv hur profilen/inriktningen ska omsättas i verksamheten.

Ansökan om godkännande av fristående förskola och

Förskola med konfessionell

Skolinspektionen utövar tillsyn över skolor och kontrollerar att skolorna följer läroplanen samt skollagen. Kommunerna utövar tillsyn över förskolorna. 2.4 Förskolor med konfessionell inriktning Undervisning vid (…) fristående förskolor ska vara icke-konfessionell. Utbildningen i övrigt får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt. (1 kap. 7 § skollagen) Förskola Anna Tornberg, en av SKR-utredarna bakom ”Öppna jämförelser i förskolan – en rapport med fokus på lik­värdighet i förskolan”.

Förskola med konfessionell

Men detta hindrar inte att vi de senaste månaderna har sett ett antal politiska förslag som borde få alla som värnar familjernas valfrihet att protestera. likvärdighet som underlättar tillämpningen i förskolor och skolor. I utredningen föreslås etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning. Uppsala kommun ställer sig bakom detta förslag och föreslår att regeringen överväger om detta också bör omfatta förskola. Samlad statistik för konfessionella förskolor saknas. Enligt utredningen finns minst 242 sådana, motsvarande drygt 10 procent av alla fristående förskolor. Källa: SOU 2019:64, Nya regler Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg (8 kap.
Helsingborgs historia bok

Läsåret 2018/19 gick drygt 9 400 elever i en grundskola med konfessionell inriktning i Sverige.

Utbetalning av ersättning kan inte göras till huvudman som saknar godkännande för F-skatt och i förekommande fall saknar registrering som arbetsgivare.
Arbete kalmar kommun

kumla skola sites
eva anno
lunds universitetsbibliotek fjärrlån
svenska p2p lån
olika forsakringar
nordic wellness exclusive goteborg

Vi slutar inte med bordsbön! – Dagen: en tidning på kristen

Förhållningssättet hos alla som verkar i förskolan, och deras sätt att agera och tala om 2019-11-14 Av Europakonventionen har ansetts följa en skyldighet för Sverige att tillåta fristående skolor med konfessionell inriktning. Det verkar vara en del oklarheter kring vad som gäller för konfessionella skolor. Ca 7,8 procent av friskolorna i Sverige är konfessionella (ca 60 skolor av totalt 4.000 fristående förskolor … 2008-03-12 Många av föräldrarna i våra förskolor har valt oss just för vår konfessionella profils skull. Inom våra verksamheter sker värdearbetet med det som är gemensamt mellan islams värdegrund, kristen tradition och västerländsk humanism. Av 6 § Skollagen framgår att utbildningen vid en skol- eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell.